OÜ Alpeg on 2013 aastal asutatud  perefirma ja tänase päeva seisuga on meil kaks tegevusvaldkonda:

  • Abi suhtlemises õiguskaitseorganitega süüteomentelusega seotud küsimustes,
  • Teabe kogumine avalikest allikatest (taustauuringud)
  • Erauuringud. 

Meie missiooniks on pakkuda oma klientidele kõige kvaliteetsemaid teenuseid vastastikku kasulikel tingimustel 

Aleksei Peganov - firma juht, aastatel 1978 - 2014 töötas spetsialistina erinevatel ametikohtadel kriminaalpolitseis.

Voog. Tee ise koduleht!